نمای چوبی آپارتمان مسکونی سعادت آباد

نمونه اجرا شده نمای چوبی ساختمان مسکونی در سعادت آباد تهران

نام / محل پروژه:
سعادت آباد

کاربری:
آپارتمان مسکونی – نما

نوع پروفیل و گونه چوب نمای ترموود:
کاج – Baltiroyal – D5 26×117

کد رنگ:
۶۵۵۴۵۰ – Jansen

نویسنده admin
تاریخ:

۱۱ مهر, ۱۳۹۶

دسته:

چوب نما