ساختمان مسکونی با نمای چوبی در سعادت آباد

پروژه آپارتمان مسکونی با نمای چوبی در سعادت آباد تهران

نام / محل پروژه:
سعادت آباد

کاربری:
آپارتمان مسکونی – نما

نوع پروفیل و گونه نمای چوب:
کاج – Baltiroyal – UTS 19×117

کد رنگ:
۴۳۰ – Jansen


 

نویسنده admin
تاریخ:

۱۱ مهر, ۱۳۹۶

دسته:

چوب ترمو