اصلاح رنگ چوب

اصلاح رنگ

ترمووود همچون دیگر متریال ساختمانی و علی الخصوص متریال نمای ساختمان نیاز به نگهداری و تیمار مجدد دارد. شرکت رهاورد چوب با اختصاص دپارتمانی ویژه و مربوط به این امر آماده اصلاح و نگهداری مجدد چوب نمای ساختمان هایی میباشد که طی چند سال گذشته رنگ خود را به دلیل عدم استفاده از رنگ با کیفیت از دست داده اند.کلیه مواد و رنگ مورد استفاده شرکت رهاورد چوب آلمانی و تولید شرکت یانسن می باشد. کلیه پروژه های اصلاح شده ترموود توسط شرکت رهاورد چوب شامل ۵ سال گارانتی مرغوبیت و کیفیت رنگ می باشد.

اصلاح حرارتی

شرکت رهاورد چوب تنها شرکتی در ایران می باشد که پروژهای اصلاح رنگ خود را گارانتی ۵ ساله مرغوبیت و کیفیت می کند.

بالاترین حد کیفیت

استفاده از تکنولوژی ترکیبی آلمان و فنلاند تضمین کیفیت بالای رهاورد چوب می باشد

اصلاح رنگ چوب ترمووود
اصلاح رنگ چوب نمای ساختمان
اصلاح رنگ چوب نما
اصلاح رنگ نمای چوبی
اصلاح رنگ چوب ترمو نمای ساختمان
مرمت رنگ چوب نمای ساختمان
تعمیر رنگ چوب نمای ساختمان
مرمت رنگ چوب نما
اصلاح رنگ چوب ترموودی نمای ساختمان