نمای چوبی آپارتمان اداری ولنجک

نمونه اجرا شده آپارتمان اداری در محدوده ولنجک تهران

 

نام / محل پروژه:
منطقه ولنجک

کاربری:
آپارتمان اداری

نوع پروفیل و گونه چوب ترمووود:
Baltiroyal -42×68 SHP  کاج

کد رنگ ترمو وود:
۶۴۰ – Jansen

نویسنده admin
تاریخ:

۱۱ مهر, ۱۳۹۶

دسته:

چوب نما