پروژه اجرا شده ترموود متل قو

متل قو پروژه قو الماس خاورمیانه عظیم زاده

 

نام / محل پروژه:
متل قو – پروژه قو الماس خاورمیانه- عظیم زاده

کاربری:
تجاری – هتل

نوع پروفیل و گونه چوب:
زبان گنجشک – Baltiroyal – SHP 20×117

کد رنگ:
۶۱۰ – Jansen


 

نویسنده admin
تاریخ:

۱۱ مهر, ۱۳۹۶

دسته:

چوب نما