نمای چوبی آپارتمان مسکونی در قیطریه

نمونه پروژه اجرا شده ساختمان مسکونی در محدوده قیطریه

 

نام / محل پروژه:
قیطریه روشنایی

کاربری:
آپارتمان مسکونی

نوع پروفیل و گونه چوب:
کاج – Baltiroyal – SHP 19×117

کد رنگ:
۶۷۰ – Jansen


 

نویسنده admin
تاریخ:

۱۱ مهر, ۱۳۹۶

دسته:

چوب ترمو