نمای چوبی ساختمان مسکونی پروژه فشم

پروژه اجراشده ساختمان مسکونی با چوب ترمو در فشم جاده میگون

 

نام/محل پروژه: فشم جاده میگون
کاربری: مسکونی
Baltiroyal – UTS 19×117نوع پروفیل و گونه چوب: کاج –
۶۵۵- Jansenکد رنگ:

نویسنده admin
تاریخ:

۳۱ شهریور, ۱۳۹۶

دسته:

چوب نما

برچسب‌ها

ترمو وود, ترموود, ترمووود, چوب ترمو, رنگ ترموود, رنگ ترمووود, نمای چوبی, نمای چوبی ساختمان مسکونی