ترموود و ساختمان های سبز

ساختمان های سبز و ترمووود

ساختمان های سبز و ترمووود

بازار جهانی ساختمان های سبز  بیش از 260بیلیون دلار رشد داشته است که این میزان در تجارت ساخت و ساز آمریکا در حدود 20 درصد تخمین زده شده است.این روند به تدریج در آمریکای شمالی و به صورت بین المللی تقویت خواهد شد. دارندگان و مدیران ساختمان های سبز در جستجوی درآمد و سود960% از سال حاضر تا سال 2023ز اند.اولویت صاحبا ن صنایع استفاده و به کارگیری ترمووود در این ساختمان ها است. درخواست ترمووود تحت گواهینامه FSCسال به سال رو به افزایش است وصاحبان این ساختمان با مطالبه ی این چوب ها گواهینامه LEEDرا برای خود به دست می آورند.

ترمووود و تجارت ساختمان های سبز

تجارت ساختمان های سبز با به کارگیری ترموود

ساختمان LEEDطرفداران خاصی در میان اقشار ،شرکت ها و گردهمایی های متفاوت به دست آورده است. ویژگی ها ی  منحصر به فرد و کارایی این ساختمان بسیاری از مستاجران و صاحبان خانه را واداشته تا در این ساختمان ها سهیم  باشند. ترمو وود یکی از بهترین مصالح ساختمانی است که ویژگی های منحصر به فردی دارد از قبیل: همه کاره بودن،نیازبه انرژی کم برای تولید،ماندگاری بالا و …

رنگ ترمووود

چوب نمای ساختمان 
چوب نما 

نظر شما