ترموود و اثرات آن بر محیط زیست

مزایای ترمووود برای محیط زیست

مزایای ترمووود برای محیط زیست

صنعت ساخت و ساز تاثیر زیادی بر محیط زیست دارد.طبق گزارشات سازمان محافظت آمریکا حدود پانزده درصد از پس ماندهای کربن دی اکسید جهان ناشی از فعالیت های صنعتی است که فرآیند تولید و مصرف مصالح ساختمانی بالاخص سیمان و فولاد شامل آن می شود. به همین دلیل معماران، ساختمان سازها و پیمانکاران با ساخت ساختمان های سبز در صدد جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن در جو هستند.گام اصلی برای تحقق چنین امری استفاده از منابع چوبی تجدید شدنی و بادوام است. بر اساس گزارشات مجلات جنگلداری به آسانی می توان با افزایش مصرف چوب ترمو وود درساخت و ساز از میزان انتشار دی اکسید کربن بیش از 31 درصد جلوگیری کرد.

مزایای ترمووود برای محیط زیست

مزایای ترموود در صنعت ساخت و ساز 

در صنعت ساخت و سازهای ساختمانی چوب مزیت های بی شماری دارد. در وهله ی نخست جنگل ها حفره ی طبیعی جذب دی اکسید کربن و آزاد سازی اکسیژن در هوا هستند. در ادامه می توان گفت رسیدگی به چوب ها باعث حفظ محیط زیست و جلوگیری از خطر آتش سوزی می شود.
با افزایش 86.6 بیلیون دلاری تقاضا خانه های سبز در سال 2017 راهی سودمند برای پیمانکاران نیز فراهم گردیده است.در این مورد بهتر است به جای استفاده از چوب های مناطق گرمسیری از ترمووود استفاده شود. برای مثال حدود 80 تا 100سال زمان برای پرورش درخت هایی با چوب سخت نیاز است این در حالی است که چوب ترمو وود در سی سال پرورانده می شوند و تنها به سه روز زمان برای پردازش نیاز دارند. مزیت های زیست محیطی، سودمندی و رشد زنجیره ای منابع سبب شده که استفاده از چوب ترمو در صنعت ساخت و ساز رشد چشمگیری داشته باشد.

نظر شما