پردازش گرمایی ترمووود

مراحل پردازش گرمایی ترموود

مراحل پردازش گرمایی ترموود

فاز اول :خشک کردن: در این فاز دمای چوب به سرعت تا صد درجه ی سانتی گراد افزایش می یابد. پس از آن دما تا 130درجه ی سانتی گراد افزایش می یابد، در این حالت چوب کاملا خشک شده است ومیزان رطوبت آن به صفر می رسد.

فازدوم:پردازش گرمایی ترمووود در این فاز با استفاده از بخار آب دمای چوب از 180 درجه به 220درجه ی سانتی گراد افزایش می یابد. این دما برای رسیدن به نقطه ی مطلوب تا دو الی سه ساعت ثابت باقی می ماند.

فاز سوم:خنک سازی: درمرحله ی پایانی دمای چوب با اسپری آب تا 80 الی 90 درجه ی سانتی گراد کاهش می یابد. این فرآیند تا زمانی ادامه می یابد تا رطوبت چوب به 4الی 6درصد برسد.

از لوگو، برند و متد ترمووود تنها اعضای انجمن بین المللی ترمو وود مجاز به استفاده اند.

مراحل پردازش گرمایی چوب ترمو

مزیت اصلی پردازش گرمایی چوب ترمو

مزیت اصلی  ترموود، افزایش ماندگاری چوب است که به کار گیری آن را در موارد متعدد مانند روکش کاری و کف پوشی هاو…که به دوام بالایی نیاز دارند، شدنی می کند.نمونه چوب هایی که در دیوارپوش و کفپوش به کار گرفته می شوند از ترموود زبان گنجشک آمریکای شمالی، کاج اروپایی و گونه های آفریقایی که ایروکو نامیده می شوند، هستند.

 

کفپوش ترموود

دیوارپوش ترمووود

نظر شما