کاربرد ترمووود

انواع کاربرد ترمو وود
ترکیب ترمو وود با سنگ در نمای ساختمان

کاربرد ترموود

ترموود کاربردهای بسیاری دارد .برای مثال کاربرد ترموود شامل موارد زیر است:

  •  در محیط داخلی
  1.  دیوارها
  2. سقف ها
  3. کف
  4. سونا
  5. وسایل داخلی منزل
  • در محیط خارجی
  1.  چوب نمای ساختمان
  2. ترانس ها
  3. درب و پنجره ها

مزایای حرارت دهی به چوب

حرارت دهی، کیفیت و ظاهر ترموود را بهبود می بخشد .

حرارت دهی چوب روشی طبیعی برای محافظت از آن است.

ترمووود را در برابر پوسیدگی و تغییرات هوایی و دمایی محافظت می کند .

عوامل به وجود آمده ناشی از رطوبت را کاهش می دهد .

معرفی انواع کاربرد های ترموود

چگونگی حرارت دهی چوب ترمو

نوع چوب جهت تولید پارکت دارای اهمیت است. می توان با بررسی هولوگرام روی بسته بندی و انطباق طرح آن با طراحی لوگو انجام شده برای شرکت اصلی به اصالت کالا پی برد. اعتماد به کیفیت کالا از اولویت های تجارت  در تمامی بازارها است.

در طی حرارت دهی دمای چوب ترمو تا ۱۶۰درجه ی سیلسیوس افزایش می یابد و سپس به دمای اولیه و نرمال بازمی گردد .

این روند یک و نیم الی سه روز طول می کشد .با استخراج آب ساختار چوب ترمو همانند ترپن تغییر پیدا می کند .

در نظر گرفتن کیفیت و همچنین توجه به محیط زیست مسأله ای حائز اهمیت است .

تمامی این استانداردها در شرکت ها باید رعایت شوند .

باید تمام اصول کار از لحاظ اقتصادی ،اکولوژی وجنگلداری ارزیابی شوند

کاربرد ترمووود

نظر شما