ارزانترین ترموود Tag

قیمت ترموود قیمت ترموود  یک نرخ بین المللی است که شرکت های تولید کننده براساس روش بازاریابی فروشی که دارند. تفاوت اندکی باهم داشته باشند. از آنجایی که فروش ترموود به صورت متر مکعبی صورت میگیرد در نتیجه اصل اول در تعیین قیمت ترمووود ضخامت آن

ادامه مطلب