ادغام کابین های مدرن با کف پوش ترمو وودی Tag

ایده هایی برای طراحی کف پوش با ترموود   ساخت تراس ها با قراردهی تخته های افقی جلوه ی زیبایی به کف پوش های ساخته شده با ترموود می بخشد. هم چنین افزودن قاب های شیشه ای باعث مدرنیته ی کف پوش ها می شود در حالی

ادامه مطلب
---------------------------------