اجرای نمای چوبی Tag

آشنایی با چوب نمای ساختمان نما به عنوان پوسته و یا پوشش یک ساختمان تلقی می شود. در واقع نمای یک سازه به عنوان لایه محافظتی از المان های مختلف از قبیل نفوذ آب و همچنین به عنوان عایق حرارتی و صوتی مورد استفاده قرار می

ادامه مطلب
---------------------------------

قیمت نمای چوبی ساختمان موقعی که تصمیم داریم نمای بیرون ساختمان انتخاب کنیم چندین نکته مورد توجه قرار میگیرد : مقاومت ، انطباق پذیری ، سهولت در نصب و ظاهر زیباچیزی که در ظاهر چوب نما محدودیت بوجود می آورد قیمت نمای چوبی ساختمان است. بودجه

ادامه مطلب
---------------------------------

اجرای نمای چوبی ساختمان اگر قصد دارید نمای خانه ی خود را از چوب بسازید باید به این مورد توجه کنید که چسبی که در نمای چوبی مورد استفاده قرار میگیرد بر پایه ی آب بوده و پس از گذر مدت زمانی به داخل ترمو وود

ادامه مطلب
---------------------------------