اجرای زیر سازی نمای چوبی Tag

اجرای نمای چوبی ساختمان اگر قصد دارید نمای خانه ی خود را از چوب بسازید باید به این مورد توجه کنید که چسبی که در نمای چوبی مورد استفاده قرار میگیرد بر پایه ی آب بوده و پس از گذر مدت زمانی به داخل ترمو وود

ادامه مطلب
---------------------------------