تاریخچه روف گاردن

تاریخچه روف گاردن
نقش گیاهان در ساخت روف گاردن

تاریخچه روف گاردن

تاریخچه روف گاردن به امپراتوری روم وبابل باز می گردد .این گیاهان بر روی بام ساختمان ها می رویند .
در قرن نوزدهم و بیستم گیاهان بر روی بام های شهرهای بزرگ ایالات متحده ی آمریکا رویش کردندتا جایگزین پارک های رو به رشد در قسمت های داخلی شهر شوند.
در حال حاضر کشور آلمان پیشگام جهانی این تکنولوژی است که در آن بیش از ده درصد خانه ها مجهز به روف گاردن هستند .
کوهلر اعلام کرد موج نخست ساخت و ساز در آلمان به اواخرقرن نوزدهم باز می گردد.در این دوره کمتر از یک درصد از خانه ها به این سیستم مجهز بودند .
به هر حال برنامه های بسیاری در طی سال های 1983تا1996جهت نصب گسترده روف گاردن در قسمت های مرکزی شهر و کاهش چشمگیرهزینه ها شد .
امروزه از این تکنولوژی در بسیاری از کشورهای اروپایی همانند فرانسه وسوئیس استفاده می شود.
دولت هلند برنامه های بسیاری برای تشویق افراد به ساخت چنین بام هایی ارائه کرده است .
در کانادا ،تورنتو از ساخت و ساز های گسترده ی روف گاردن برای غلبه بر مشکلات محیط زیست استفاده می شود .
روف گاردن معمولا در قسمت های داخلی شهر ساخته می شود .

نقش گیاهان در پیدایش روف گاردن

حدود صد سال از قدمت روف گاردن می گذرد واکنون روف گاردن بخشی از محیط شهری در طول سده های قبل شده است.بسیاری از محققان بر خنک سازی ،کارایی وماندگاری بالای این گیاهان اشاره کردند .

در نصب روف گاردن ،گیاهان نقش اساسی دارند .عوامل متعددی برای انتخاب گیاهان روی بام ها در نظر گرفته می شود .این عوامل شامل گونه هایی می شود که تحمل بالایی در برابر بی آبی ،انرژی خورشیدی وسرما داشته باشند.

این گیاهان نقش مهمی در بهبود شرایط محیط زیستی با غنی سازی تنوع زیستی دارند و با هدایت باران به سمت فاضلاب ها از میزان روانشدن آب کاسته و هوا را تصفیه می کنند .

تاریخچه روف گاردن

نظر شما