نمای چوبی آپارتمان مسکونی ظفر

نمونه اجرا شده برای آپارتمان مسکونی محدوده ظفر تهران

نام / محل پروژه:
خیابان ظفر

کاربری:
آپارتمان مسکونی

نوع پروفیل و گونه چوب ترمووود:
Baltiroyal -19×117 SHP  کاج

کد رنگ:
650 – Jansen


 

نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب ترمو