نمای چوبی آپارتمان اداری ولنجک

نمونه اجرا شده آپارتمان اداری در محدوده ولنجک تهران

 

نام / محل پروژه:
منطقه ولنجک

کاربری:
آپارتمان اداری

نوع پروفیل و گونه چوب ترمووود:
Baltiroyal -42×68 SHP  کاج

کد رنگ ترمو وود:
640 – Jansen

نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب نما