نمای چوبی ساختمان مسکونی در سعادت آباد

نمونه اجرا شده ساختمان مسکونی با نمای چوبی در سعادت آباد تهران 

نام / محل پروژه: سعادت آباد
کاربری: آپارتمان مسکونی – نما – لوور
Baltiroyal – D4 42×92نوع پروفیل و گونه چوب: کاج –
455 – Jansenکد رنگ:

نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب ترمو