آپارتمان مسکونی با نمای چوبی در ازگل

پروژه اجرا شده ساختمان مسکونی در ازگل

نام / محل پروژه:
ازگل

کاربری:
آپارتمان مسکونی

نوع پروفیل و گونه چوب:
کاج – Baltiroyal – SHP 19×117

کد رنگ:
670 – Jansen


نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب ترمو