نمای چوبی آپارتمان مسکونی در خواجه عبد اله

پروژه ساختمان مسکونی با نمای چوبی در محدوده خواجه عبدالله

 

نام / محل پروژه:
خواجه عبد اله

کاربری:
آپارتمان مسکونی

نوع پروفیل و گونه چوب:
کاج – Baltiroyal – SHP 19×117

کد رنگ:
670 – Jansen

نویسنده admin
تاریخ:

11 مهر, 1396

دسته:

چوب ترمو