بلوار آفریقا – آناهید

بلوار آفریقا – آناهید

نام / محل پروژه: بلوار آفریقا – آناهید
کاربری: آپارتمان مسکونی
Baltiroyal – SHP 19×117 و SHP 42×68نوع پروفیل و گونه چوب: کاج –
630- Jansenکد رنگ:

نویسنده admin
تاریخ:

31 شهریور, 1396

دسته:

چوب ترمو, چوب نما

برچسب‌ها

ترمو