میخ مناسب نصب ترموود

استفاده از ترمووود در دکوراسیون داخلی خانه

انتخاب میخ برای نصب ترمووود

انتخاب میخ برای نصب ترموود اهمیت بسزایی داردبهتر است از میخ مناسب برای نصب ترمووود استفاده نمایید.

برای نصب ترمووود میتوان از میخ های نفوذپذیر هم تراز با سطح روکش شده استفاده نمود.
ضخامت میخ ها بهتر است در حدود 2.1الی 2.5 باشد.

میخ های اصلاح شده و باریک به منظور جلوگیری از شکاف و ایجاد قدرت بالا مناسب تر هستند .

در مورد میخ های استاندارد میزان نفوذ میخ به داخل تخته باید 2.5×ضخامتی بیش تر از تخته داشته باشد.
در مورد میخ های اصلاح شده این ضخامت باید دو برابر باشد.

از چکشی استفاده کنید که شدت شکافتن بر اساس برخورد چکش با دیوار زیاد باشد.
بر روی گره ها میخ نزنید.

اگر از زبانه و یا تخته های شیارداراستفاده می کنید یک شکاف دومیلی متری در مابین آن ایجادکنید.
شکافی مشابه مابین تخته های روکش دارمخروطی باید ایجاد شود.

اگر از پیچ استفاده می کنید ایجاد سوراخ اولیه ضروری است .

 

از ایجاد میخ های درونی با استفاده از یک میخ جلوگیری شور زیرا ریسک شکافت زبانه افزایش می یابد و شدت این ریسک با دریل کاری پیچ ها کاهش می یابد.

ثبات میخ ها باید در فاصله ی حداقل 25میلی متری از انتها و فاصله ی 30 میلی متری از لبه های تخته باشد.اگر مجبور به ثبات میخ در در زیر لبه های تحتانی هستید سوراخ ها را قبل از ثبات میخ برای جلوگیری از شکاف تخته ثابت کنید.

میخ ها باید در جای مناسب با توجه به نمای چوب ثابت شوند .محل هم پوشانی تخته ها و یا روی هم قرار گیری آن طوری که میخ از تخته ی خارجی به تخته ی داخلی نفوذ نکند ،مهم است.هم پوشانی تخته ی خارجی و داخلی در روکش کاری تخته به روی تخته باید بیست میلی متر باشد.

روکش کاری تخته های 120میلی متر و یا پهن تر باید با دو میخ ثابت شود.تخته های کمتر از 120میلی متر با یک میخ ثابت می شوند میخ ها باید در قسمت پایینی تخته قرار بگیرند .

شرایطی که تخته های روکش کاری شده با پهنای 100میلی متری در معرض بادهای سنگین قرار می گیرند باید از دومیخ برای ثبات آن استفاده شود.

اتصال در تخته ها یی که نوک به نوک به هم متصل می شوند دربالای تخته ی نازک است.اگر از تخته های نازک به پهنای 42میلی متر استفاده می شود لازم است تعداد تخته ها را به دو عدد به منظور ثبات میخ در فاصله ی 25میلی متری در انتهای تخته افزایش داد.

انواع میخ برای نصب ترمووود

برای الصاق ترمووود فنلاندی باید از میخ های استیل ضدخش استفاده کرد. سرمیخ های سبک و آبکاری شده با در معرض رطوبت و رنگ قرار گرفتن از بین می رود .میخ های بدون سر ،با سر کوچک ویا میخ های روکش دار برای چوب ترمو مناسب هستند اما میخ های سر گرد قدرت بالاتری دارند .

نصب ترموود

رنگ ترمووود
چوب نمای ساختمان 

نظر شما