معنای واژه ترمووود

واژه ترمووود

آشنایی با واژه ترمووود

شاید تا کنون بار ها و بارها واژه ترمو وود را شنیده باشید . اما شاید آشنایی با واژه ترمووود نداشته باشید. در این نوشتار تلاش داریم تا در این باره اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم.

تحقیقات صورت گرفته بر روی نام “ترمووود“بیانگر اهمیت والای آن بوده است .هنگامی که نام “ترموود“برای نخستین بار به تکنولوژی به منظور افزایش دوام و مقاومت چوب های داخلی و خارجی به کار برده شده در دکوراسیون راه یافت ،اهمیت آن معلوم گردید.

مشخصا تمامی انواع چوب ترمو این عنوان را همراه ندارند.

متاسفانه کاربرد غیرقانونی واژه ی ترموود در تجارت های بین المللی در آمریکا ی شمالی و اروپا رواج یافته است.لازم به ذکر است کاربران این چوب ها باید از اعتبار و عدم اعتبار اطلاعات حک شده بر روی این چوب ها اطمینان لازم را کسب کنند .

این نام تنها مختص چوب های حرارت دیده تحت سیستم های کنترل خاص است.تنها اعضای انجمن بین المللی حق استفاده این نام را در نشان های تجاری شان دارند.

در طبقه ی استاندارد پردازش چوب ترمو آماس و آب رفتگی چوب ،تغییرات بیولوژیک از عوامل اصلی پردازش چوب های ترمو می باشند.

واژه ترمووود

انجمن بین المللی ترمووود

انجمن بین المللی ترموود در سال 2000تاسیس شد.هدف از تشکیل این انجمن ارتقای کیفیت محصولات ترمو وود است .تنها اعضای این انجمن حق استفاده ازاین نشان های تجاری در محصولاتشان را دارند.

شرکت ها براساس تعهدات قانونی ،کنترل کیفیت وتحقیق های لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات چوبی حق استفاده از این نشان های تجاری را دارند.

رنگ ترمووود

چوب نمای ساختمان 
چوب نما 

 

نظر شما