گارانتی ترموود

گارانتی ترمووود

ایجاد اطمینان در میان مشتریان و کارفرمایان ارجمند یکی از خط مشی های شرکت رهاورد چوب بوده و لذا این شرکت تمامی محصولات ترمووود خود را گارانتی می نماید. لازم به توضیح است که شرکت رهاورد چوب تنها ارائه کننده گارانتی 35 ساله تعویض چوب و همچنین تنها ارائه کننده گارانتی رنگ چوب در ایران میباشد.

مواردی که در رابطه با چوب شامل گارانتی میشود:

– تغییراتی که بر اثر شرایط جوی بر روی سطح چوب ایجاد گردد.

-بر روی قسمت نرم چوب ترک یا شکستگی ایجاد گردد.

-در سایز و ابعاد چوب تغییری ایجاد گردد.

-رشد باکتری و قارچ یا کپک بر روی چوب.

-تغییرات ظاهری چوب ترمو

و در رابطه با رنگ چوب در صورتیکه اجرای رنگ ترموود توسط تیم های اجرایی شرکت رهاورد چوب باشد تا 5 سال مشمول گارانتی این شرکت می باشد.

ترمووود در نمای ساختمان