رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق چیست؟

در این قسمت از مقاله میخواهیم شما را با رنگ ضد حریق آشنا کنیم. این رنگها در حقیقت به صورت پوشش کننده ی حریق عمل می کند و روی همه ی سطوح قابل اجراست. به طور رایج این پوشش را با به عنوان پوشش پایه پلیمری می شناسند. منظور از پایه پلیمری یعنی بر پایه ی رزین اکریلیک تولید شده باشد. این نوع رنگ ها تا مدت زمان 2 ساعت میتواند از نمای ساختمان و سازه های صنعتی محافظت کند. بعد از رسیدن سازه به دمای 220-200 سانتیگراد شروع به واکنش می کند. این واکنش سبب ایجاد نوعی فوم می شود که این فوم، خودش سبب ایجاد ضخامتی 5 برابر ضخامت پوشش اجرایی می شود. پایه پلیمری قابلیت آزاد کردن گاز ازت را دارد. این دو اتفاق سرد شدن سازه و پخش نشدن شعله های آتش بدون دود (به منظور جلوگیری از رسیدن اکسیژن به حریق) را به دنبال دارد.

رنگ ضد حریق

مزایای رنگ ضد حریق

رنگ ضد حریق به طورمیانگین 500 تا 5500 میکرون روی سطح ایجاد می شود و باعث بالا رفتن ظرافت کار می شود.
رنگ های ضد حریق به سرعت و با سهولت در کمترین زمان ممکن با ابزارهای مختلفی اجرا می شود.
از دیگر ویژگی های رنگ های ضد حریق سبک بودن و سهولت در ترمیم را نیز میتوان نام برد.

  • افزایش زمان مورد نیاز برای تخلیه ی سریع ساختمان و کاهش تلفات جانی
  • کاهش آسیب های مالی
  • افزایش زمان لازم برای آتش نشانان برای مهار و کنترل آتش

کاربرد رنگ ضد حریق

استفاده در فضاهای داخلی
استفاده در سازه هایی که از نظر ظاهری اهمیت دارند.
استفاده در سازه هایی که ایمنی و بهداشت در آن مهم می باشد.
استفاده در سازه هایی که اشغال فضا در آن مهم است یا به عبارتی محدودیت فضا دارند.
استفاده در سازه هایی که زمان برایشان بسیار اهمیت دارد.

کاهش خطر آتش سوزی با رنگ های ضد حریق

رنگ های تاخیری حریق با کاهش خطر آتش سوزی ایمنی ساختمان را افزایش می دهد. حریق یکی از بزرگترین تهدیدات برای منزل است وچوب عمدتآ ماده ای است که در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد. خوشبختانه می توان خطر آتش سوزی در ساختمان های چوبی را با استفاده از رنگ های کند ساز حریق به حداقل رساند. رنگ ضد حریق در ساختمان های چوبی در قسمت های داخلی و خارجی نیز به کار گرفته می شوند. حتی سیستم های صنعتی می توانند گستره ی عظیمی از چوب ها را قبل از نصب و راه اندازی در ساختمان ها ضمانت کنند.

استانداردهای  رنگ های ضد حریق

سطوح ومحصولات سازمان دهی چوبی در ساختمان ها با پوشش های رنگی خاصی از حریق محافظت می شوند. رنگ های ضد حریق  به دو دسته تقسیم می شوند:

در ایالات متحده ی آمریکا اکثرسیستم های امنیتی حریق طبق استانداردهای انجمن ملی محافظت از حریق پایه گذاری شده است .این مجموعه ی امنیتی مواد را از دسته ی Aتا E بسته به درجه ی آتس سوزی تقسیم بندی می کند.

  • دسته ی A-مقاومت بالا در برابر حریق (0-25)
  • دسته ی B-مقاومت متوسط در برابر حریق (75-26)
  • دسته ی C-مقاومت اندک در برابر حریق (200-76)
  • دسته ی D-فاقد هیچ گونه مقاومت در برابر حریق (500-201)

دسته ی E-فاقد هیچ گونه مقاومت در برابر حریق (500+)
در ایالات متحده ی آمریکا تولید کنندگان رنگ ضد حریق و تاخیری در حریق از استانداردهای بالا برای معرفی محصولشان استفاده می کنند.

انواع رنگ های ضد حریق در چوب

انواع متعددی از رنگ های ضد حریق شامل جلادهنده ها،محافظت کننده ها و رنگ های ضد نسوز است. اگر چه کاربردهر یک از این رنگ ها متعدد است اما همه ی آن ها براساس یک تکنولوژی مشابه برای محافظت ساختمان در برابر حریق به کار برده می شوند. هنگامی که این رنگ ها در معرض بالاترین دماها قرار می گیرند شروع به تشکیل لایه های فوم مانند برای خاموش کرئن آتش می کنند.این رنگ هابه صورت محصولات صنعتی DIYوجود دارند.این رنگ ها قابل استفاده درقسمت های داخلی و خارجی. این رنگ ها با تشکیل فوم از انتشار آتش جلوگیری می کنند.رنگ های بازدارنده در سه گروه A,BوCقرار دارند.

محافظت کننده های چوبی مقاوم در برابر آتش

این محافظت کننده ها منحصر به سیستم های صنعتی اند. این محافظت کننده ها در زمان پردازش چوب بر سطح آن پوشش داده می شود. این محافظت کننده ها گازهای تعدیل کننده انتشار می دهند. محافظت کننده های گروه A عمومیت بیش تری دارند. سیستم های ضد حریق درجه ی محافظت وماندگاری بالایی دارند.

جلادهنده ی مقاوم در برابر حریق

این جلادهنده ها سیستم محصولات صنعتی مشتریان است که در سطح چوب ظاهری طبیعی دارند. این جلادهنده ها به گروه Bویادرجات پایین تر مقاوم در برابر آتش تقسیم می شوند. به یاد داشته باشید رنگ ضدحریق در برابر حریق وسایر سیستم های محافظت کننده به عنوان مجموعه ای مستقل و یا در ترکیب با سایر محصولات برای افزایش درجه ی محافظت چوب به کار گرفته می شوند.

نظر شما