بررسی چوب ترمو در طراحی نما

بررسی چوب ترمو در طراحی نما

ترموود در طراحی نما

شخصیت و پرستیژ یک ساختمان از نمای آن پیداست. نمای ساختمان همچون ظاهر یک شخص نمادی از درون اوست که متاسفانه امروزه با استفاده ناصحیح از مصالح  و مواد متفاوت در نمای ساختمان ها چهره شهر تکراری و یکنواخت شده است. در اینجا باید ذکر کنیم که با وارد شدن چوب به حوزه مدرن این صنعت جان تازه و ویژه ای به آن بخشیده است اما برگشت پذیری چوب به چرخه طبیعت و همچنین حس زیبایی و طبیعت گونه ای که القا می کند، می تواند آرامش را به شهر باز گرداند. استفاده از چوب ترمو علاوه بر زیبایی شناسی دارای کاربرد های عملی زیادی می باشد. یکی از نکاتی که باید به آن توجه ویژه ای داشت استفاده از مصالحی است که در کنار یکدیگر به صورت ترکیبی از زیبایی و دوام کافی در نمای خارجی برخوردار باشند. ترموود در نمای ساختمان ها کاربرد بالایی دارد که با توجه به عملیاتی که بر روی آن انجام می شود از مقاومت بالایی برخوردار است.

ترموود در طراحی نما

آیا در محیط های مرطوب می توان از ترمووود استفاده کرد؟

به دلیل عایق بودن در برابر حرارت ترموود یک گزینه مناسب جهت استفاده در مناطق گرم و مرطوب است همچنین در زمینه بهداشتی در سطح بسیار مطلوبی قرار می گیرد و این نکته که در تهیه و فرآوری این چوب از هیچ گونه مواد شیمیای استفاده نمی شود این محصول را به عنوان یک محصول دوستدار محیط زیست معرفی می کنند.

محاسن استفاده از ترمو وود در محیط های مرطوب

خواص فیزیکی و شیمیایی ترمووود در دماهای بالاتر از 150 درجه به طور کامل تغییر خواهد کرد. در پروسه حرارت دهی رنگ چوب تغییر می کند و این مورد به آسانی انجام می شود و تغییرات رنگ نشان دهنده همه دگرگونی هایی است که در خواص چوب نسبت به نسخه حرارت ندیده به وجود آمده است. این نوع فرآوری باعث حداقل شدن تورم و یا انقباضات در چوب شده و رطوبت آن را متعادل می کند همچنین حرارت بالا باعث می شود چوب در برابر پوسیدگی و عوامل قارچی مقاوم شود. این نوع فرآوری چوب در صنعت، فرصت های بی بدیلی ایجاد کرده که یکی از آنها این است که چوب هایی که در حالت عادی ارزش تجاری خاصی ندارند، می توان مورد استفاده قرار داد.

افزایش دوام بیولوژیکی چوب ترمو

یکی از ویژگی های ترمووود، افزایش دوام بیولوژیکی چوب بر مبنای تجزیه شیمیایی ساختار و اجزای تشکیل دهنده ی آن می باشد. برخی از تغییرات شیمیایی چوب در اثر این فرآوری هنوز ناشناخته است.

بررسی چوب ترمو در طراحی نما

کاهش رطوب متعادل ترمو وود

یکی دیگر از محاسن فرآوری ترمو وود، این است که میزان جذب آب را کاهش می دهد بدین صورت که دیواره های سلولی چوب به دلیل کاهش تعداد گروه های هیدروکسیل در آنها آب کمتری را جذب می کنند، انقباض و باد کردن چوب 50 تا 90 درصد کاهش می یابد و همچنین با توجه به کاهش تعداد گروه های هیدروکسیل در ساختار چوب، باد کردن و انقباض در چوب ایجاد نمی شود.

کاهش خواص مکانیکی ترمووود

هر اندازه حرارت دهی چوب ترمو بالاتر باشد، دوام بیولوژیکی چوب بیشتر می شود.
خاصیت عایق حرارتی بودن چوب در این فرآوری 10 تا 30 درصد افزایش می یابد.
به دلیل از بین رفتن صمغ چوب به طور کامل وزن چوب 5 تا 15 درصد کاهش می یابد.
هیچ گونه تغییری در تراکم چوب در فرآوری ترمووود به وجود نمی آید.

نظر شما