مزایای روف گاردن

مزایای زیست محیطی روف گاردن

مزایای زیست محیطی روف گاردن

مزایای روف گاردن

روف گاردن در مناطق شهری و حومه به عنوان دالان های سبز عمل می کنند که محیط را برای زیستن فراهم می کند.
این بام ها زیستگاه ها ی مجزا را برای بهبود تنوع های زیستی به هم متصل می کند..
در حدود سی گونه و یا تنوع های بیش تری در روف گاردن  دیده شده اند .
گونه هایی مانند Sotoma viridis وparisotoma notabilis به عنوان پیشگامان همه جا زیست در خاک های شهری یافت می شوند .
توزیع گونه های گیاهی بسته به نوع بام های کهن و جدید متغیر هستند .

مزایای زیست محیطی روف گاردن به شرح زیر است:

  1. خنک سازی ساختمان و محیط اطراف
  2. کنترل میزان آب کشی
  3. کاهش آلودگی هوا

خنک سازی ساختمان با روف گاردن

خنک سازی بام  های سبز به انتخاب گونه های گیاهی بستگی دارد .روف گاردن با پوشش مستقیم گونه های گیاهی و باز ماندن روزنه ها در طول روز به منظور تعریق محیط را خنک می سازد.
در این خنک سازی ساختار برگ ها و شدت بازتابشی نیز موثر است .گیاهان با جذب هوای گرم محیط را خنک می سازند.بیشینه دمای روزانه کاهش می یابد و میزان رطوبت با نوسان روبه رو می شود.
محققان ایالات متحده ی آمریکا به این نتیجه رسیدند که اوج دما در پشت بام های گیاهی از ۰.۵kبه k3.5کاهش می یابد .با کاهش دما شدت بازتابش از ۰.۰۵به ۰.۶۱افزایش می یابد .
ساسکا شدت بازتابش بام های سفید رنگ و سبز رنگ ،تاثیر آن ها بر دمای سطوح ومیزان مصرف انرژی برای کنترل دمای ورودی در زیر را با هم مقایسه کرد .
روف گاردن و سفید جایگزین بام های سیاه شدند ومصرف انرژی در آن کاهش یافت .به علاوه بام های سبز بر خلاف بام های سفید ذخیره ی انرژی را از۴۰%به ۱۱۰%کاهش می دهد.

مزایای روف گاردن

کنترل میزان آبکشی با روف گاردن

 

دانش و مهارت چگونگی نصب و نگهداری روف گاردن با ابزار و یراق آلات دارای هولوگرام نزد پرسنل حرفه ای این شرکت موجود است. با مراجعه به اتوماسیون داخلی یا اتوماسیون اداری شرکت می توان تعدد مشتریانی که ازین خدمات استفاده کرده اند را مشاهده کرد.

نگهداری آب به معنای ذخیره ی آب برای روف گاردن است .از مشخصه های بام های سبز می توان به رشد گیاهان و تاثیر لایه ی زهکشی بر ذخیره ی آب اشاره کرد .
در میان گونه های متفاوت گیاهان روف گاردن میزان حفظ آب از ۴۰%به ۶۰%متغیراست .ذخیره ی آب در بام های سبز کوچک و نیمه  گسترده به پوشش منطقه بستگی دارد .
اندازه ی قطره های باران همانند حجم آن در ذخیره سازی آب تاثیر دارد .روف گاردن تمامی قطرات باران کمتر از ۱۰میلی متر را جذب می کند .جذب قطره های باران به اندازه ی ۱۲میلی متر در روف گاردن از ۸۸%تا ۲۶%متغیر است .
جذب آب به نوع محیط کشت و آب کشی بستگی دارد .تخلیه ی رگبارهای کوچک از روف گاردن بسیار کمتر از نوع قدیمی آن است .
به هر حال این تاثیرات برای رگبارهای بزرگتر بسیار کمتر است .براساس تحقیقات دناردوشدت بارش باران از ۴.۳میلی متر درساعت به ۲.۴میلی متر در ساعت کاهش پیدا می کند .
عمر روف گاردن تاثیر بسزایی در تخلیه ی قطرات باران دارد .مقایسه ی مواد گیاهی ومشخصه های فیزیکی خاک پس از گذشت پنج سال مشخص می شود.
محتویاک ارگانیک خاک از ۲%به ۴%ومنافذ خاک از۴۱%درصد به ۸۲%افزایش می یابد.هم چنین ظرفیت ذخیره سازی آب نیز از ۱۷%به ۶۷%افزایش می یابد .
به هر حال گیاهان درمقایسه با محیط کشت حداقل نقشی در ذخیره ی آب دارند .
وان ورت اثبات کرد که بام های محیط کشت ۵۰.۴%از قطرات باران راجذب می کند در حالی که بام های گیاهی تنها ۶۰.۶% از قطرات باران را جذب می کنند.
با توجه به تحقیقات مک لور و لاندهوم برخی از گونه های گیاهی تعریق بیش تری دارند بنابراین مقدار بیش تری از آب را ذخیره می کنند .میزان تعریق گیاهان در فصل های گرم به مراتب بیش تر است بنابراین ذخیره ی آب نیز بیش تر خواهد بود .در ماه های سپتامبر وفوریه میزان کاهش آب در حدود ۳۴%است در حالی که در ماه های مارس و آگوست کاهش آب در حدود ۶۷%است.
شیب روف گاردن نیز در ذخیره ی آب موثر است .هر چه میزان شیب کمتر باشد ،ذخیره ی آب بر روی روف گاردن بیش تر خواهد بود .

کاهش آلودگی با روف گاردن

روف گاردن گودالی برای جذب نیتروژی ،سرب و زینک و فسفر است .بر روی خاک های سطحی بام های گسترده تجمع مواد سنگین تاثیری برذخیره سازی باران ندارد .
روف گاردن بیش از ۶۵%زینک موجود در بارندگی را ذخیره می کند .به علاوه بیش از ۹۰%تجمعات زینک و مس دربام های سبز با یکدیگر ترکیب می شوند .به علاوه روف گاردن حجم آلودگی را کاهش می دهد .
همان گونه که اشاره شد بام های سبز یا روف گاردن  منبع فسفر و مس هستند .کود دهی سبب افزایش فسفر می شود .
علاوه بر تجمع فسفر مس نیز در ساختار خاک یافت می شود که نتیجه ی کود دهی روف گاردن است .
بام سبز تاثیرات باران اسیدی را با افزایش میزان phاز ۵ به ۶ در آب باران به بیش از هفت یا هشت در ذخیره ی باران کاهش می دهد .
گیاهان آلودگی هوا را با جذب کربن دی اکسید کاهش می دهند .به علاوه گیاهان موجود در روف گاردن در شیکاگو آلودگی هوا را با جذب اوزون کاهش می دهند .
میزان دریافتی NO2,PM10,SO2در گیاهان در حدود ۲۷%و۱۴%و۷%است .میزان دریافتی این گازها در ماه می به حداکثر می رسد و در ماه فوریه به حداقل می رسد.

مزایای زیست محیطی روف گاردن

سه عامل موثر در تنوع روف گاردن

 

چاردر و بونینگ نیز سه عامل موثر در تنوع روف گاردن را این گونه بیان کرد :

  • نوع اول رشد محیط کشت
  • نوع دوم فرآیند تشکیل خاک در زمان رشد محیط کشت
  • نوع سوم افزایش فعالیت های بیولوژی همانند افزایش مواد ارگانیک از برگ ها ی خشک

 

 

نظر شما