کاربرد ترمووود

انواع کاربرد ترمو وود
ترکیب ترمو وود با سنگ در نمای ساختمان

کاربرد ترموود

ترموود کاربردهای بسیاری دارد .برای مثال کاربرد ترموود شامل موارد زیر است:

  •  در محیط داخلی
  1.  دیوارها
  2. سقف ها
  3. کف
  4. سونا
  5. وسایل داخلی منزل
  • در محیط خارجی
  1.  چوب نمای ساختمان
  2. ترانس ها
  3. درب و پنجره ها

مزایای حرارت دهی به چوب

حرارت دهی، کیفیت و ظاهر ترموود را بهبود می بخشد .

حرارت دهی چوب روشی طبیعی برای محافظت از آن است.

ترمووود را در برابر پوسیدگی و تغییرات هوایی و دمایی محافظت می کند .

عوامل به وجود آمده ناشی از رطوبت را کاهش می دهد .

معرفی انواع کاربرد های ترموود

چگونگی حرارت دهی چوب ترمو

در طی حرارت دهی دمای چوب ترمو تا 160درجه ی سیلسیوس افزایش می یابد و سپس به دمای اولیه و نرمال بازمی گردد .

این روند یک و نیم الی سه روز طول می کشد .با استخراج آب ساختار چوب ترمو همانند ترپن تغییر پیدا می کند .

در نظر گرفتن کیفیت و همچنین توجه به محیط زیست مسأله ای حائز اهمیت است .

تمامی این استانداردها در شرکت ها باید رعایت شوند .

باید تمام اصول کار از لحاظ اقتصادی ،اکولوژی وجنگلداری ارزیابی شوند

کاربرد ترمووود

نظر شما