فروش ترموود

فروش ترموود

قیمت ترموود

قیمت ترموود  یک نرخ بین المللی است که شرکت های تولید کننده براساس روش بازاریابی فروشی که دارند تفاوت اندکی باهم داشته باشند.از آنجایی که فروش ترموود به صورت متر مکعبی صورت میگیرد در نتیجه اصل اول در تعیین قیمت ترمووود ضخامت آن می باشد.

قیمت ترموود

ترموود ارزان

ترموود ارزان نوعی است که ضخامت آن کمتر میباشد وهر چه ضخامت آن بیشتر شود قیمت ترموود هم افزایش میابدعامل دوم که باعث میشود ترموود ارزان یا گران شود,نوع چوب درختی است که فناوری ترموود بر روی آن استفاده میشود.

فروش ترموود

فروش ترموود چوب کاج

مثلا قیمت فروش ترموود ی که از چوب کاج تهیه میشود از نوعی که از چوب عش تهیه میشود ارزان تر است.این قضیه بدلیل کم تر پیدا شدن یک نوع نسبت به نوع دیگر و سخت پیدا شدن آن می باشد از یک سو,و سخت تر بودن فرآیند ترمو کردن این نوع است.

فروش چوب ترمو

تفاوت اصلی ترموود ارزان و ترموود گران

بنابراین تفاوت ترموود ارزان با نوع گران آن در دونکته است:

1-ضخامت چوب ترمووود

2-انبوهی و فراوانی گونه درختی

در موارد دیگر تعیین قیمت ترموود به مسائلی روبرو میشویم که با آن ها برخورد میکنیم.قیمت فروش ترموود تحت تاثیر هزینه هایی مانند قطع درخت ، حمل و نقل تا کارخانه و دستمزد کارگر ومالیات میباشد.البته قوانین بسیاری وجود دارد که از پایین تمام شدن قیمت فروش ترموود جلوگیری میکند:تهیه نهال و کاشت ده نهال به ازای قطع هر درخت.

ترموود ارزان

معیار های تعیین قیمت ترموود

این بدان معناست که شرکت های تولید کننده چوب ترمووود وظیفه دارند هر عدد درختی که قطع میکنند ده نهال از همان نوع دوباره بکارنددلیل دیگری که قیمت ترموود را تعیین میکند عوامل زیر میباشد.

چوب دارای درجه بندی های گوناگونی می باشد که این درجه بندی ها تاثیر مستقیم بر قیمت ترموود میگذارد.

نوع و طول عمر درخت از یک سو همچنین عرض و ارتفاع آن و مواردی مثل خمیدگی و داشتن گره در چوب میتواند باعث شود ترموود ارزان یا گران داشته باشیم

هر چه چوب بلندتر ، ضخامت آن بیشتر وگره کم تری داشته باشدبا کیفیت تر و قیمت ترموود ساخته شده با آن گران تر خواهد بود.

به همین دلیل قیمت فروش ترموود نهایی چندان ارزان نیست

بعضی شرکت ها با روش های خاص توانسته اند برخی هزینه را کاهش دهند یا حذف کنند که باز هم دلیلی بر اینکه ترموود ارزان داشتن نیست

ترموود ارزان ترموود بی کیفیت.

 

نظر شما